Kvalita logistických riešení

Kvalita je hlavným očakávaním každého klienta. Je integrovaná do služieb a všetkých procesov našej spoločnosti, aby sme poskytovali spoľahlivosť, dostupnosť a bezporuchové riešenia.

Kvalita na prvom mieste“ je základnou myšlienkou a charakterizuje naše správanie vo vzťahu ku všetkým našim zákazníkom.

Otvorený dialóg

Sme transparentní. Ak sa okolnosti prepravy zmenia, vysvetlíme zákazníkovi situáciu a dohodneme nové podmienky.

Zaväzujeme sa poskytovať spätnú väzbu o všetkých službách, ktoré sme urobili voči zákazníkom.

Bezpečnosť pri preprave

Našou úlohou je pochopiť prácu vodiča a jeho produktivitu a premeniť tento fakt na zabezpečenie najvyššej možnej bezpečnosti počas prepravy. Robíme to tak, že poskytneme každému vodičovi najlepšie pracovné prostredie a podporné služby, aby mal pre výkon svojej práce tie najlepšie možné nástroje.

Prispievame tak k trvalo udržateľnému rozvoju v oblasti zlepšovania bezpečnosti dopravy, ako významnej a veľmi aktívnej súčasti spoločnosti.

Kreativita, smer a odvaha

Každý zamestnanec je dôležitou súčasťou nášho tímu. Našich ľudí si vážime – ponúkame priestor ich kreativite, nápadom, vzdelávame a školíme ich.

Vytvárame podmienky, aby ich zanietenie pre firmu nebolo len príležitostnou súčasťou toho, čo robíme, ale aby bolo našou hybnou silou, ktorá nás posúva neustále vpred.

Máte záujem o prepravné služby?

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať